Life

What does srdcove chlopne mean?

What does srdcové chlopne mean?

Srdcové chlopne sú aj medzi komorou a výstupom do príslušnej tepny. Tieto sa označujú ako semilunárne (polmesiačikovité). Sú to: Ak sa chlopne neotvárajú dostatočne a ich ústie je zúžené (napr. preto, že cípy sú čiastočne zrastené), hovoríme o stenóze chlopne.

What is chlorine?

At room temperature, chlorine is a yellow-green gas that is heavier than air and has a strong irritating odor. It can be converted to a liquid under pressure or cold temperatures. Chlorine is mainly used as bleach in the manufacture of paper and cloth and to make a wide variety of products.

What is chlopňa (valva mitralis)?

dvojcípa alebo mitrálna chlopňa (lat. valva bicuspidalis, valva mitralis) medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou. Cípovité chlopne sú vlastne výchlipky endokardu.