Helpful guidelines

Wat voor aanhef?

Wat voor aanhef?

Als u de naam en het geslacht van de geadresseerde weet, is de beste aanhef in een zakelijke brief of e-mail Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw + de achternaam. Als u het geslacht niet weet, is onder meer Geachte heer of mevrouw + de achternaam gebruikelijk.

Hoe moet je een email beginnen?

De aanhef van een formele e-mail begint in principe altijd met ‘Geachte…’, gevolgd door de aanspreektitel (heer/mevrouw), de achternaam van de persoon en een komma. Als je de persoon aan wie de e-mail gericht is al kent kun je de aanhef eventueel beginnen met ‘Beste…’ gevolgd door de voornaam.

Hoe Adresseer je een onbekende?

Als naam en geslacht van de geadresseerde onbekend zijn, kiest u voor …

  1. Geachte heer, mevrouw, (liever niet: Geachte heer/mevrouw,)
  2. Geachte dames en heren,